Skip to main content

Pædofililoven - Børneattester

Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om indhentelse af børne-attest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Loven vedrører alle idrætsforeninger, der er medlemmer af forbund, amtfore-ninger mv. under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) eller Dansk Firma-idrætsforbund (DFIF). [1]

Bestyrelsen har på sit møde den 15. august 2005 besluttet, at der indhentes en børneattest på alle tilknyttede personer i Håndboldklubben Egene Graasten.

Det vil sige der indhentes en børneattest på alle trænere og holdledere (såvel ungdoms som senior) samt på klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Samtidig, vil der fremover, med henvisning til loven, ikke blive tilknyttet personer til håndboldklubben, uden at der indhentes en børneattest.

Bestyrelsen har besluttet, at børneattesten indhentes elektronisk.

Børneattester returneres af Det Centrale Kriminaleregister til håndboldklubbens digitale postkasse, medens bestyrelsen har besluttet at en eventuel positiv børneattest sendes til Dansk Idræts-Forbund, der herefter foretager de nødvendige skridt.

 

[1] Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester – DIF m.fl – Juli 2005

Back to top